Nabi Harun As

Nabi Harun as diutuskan oleh Allah swt untuk membantu tugas kerasulan adik kandungnya, Nabi Musa. Dalam berbicara, Nabi Harun lebih cekap daripada Nabi Musa as atas izin Allah swt, Nabi Harun mendampingi Nabi Musa ketika menemui Firaun.

Nabi  Harun as  dalam Al-Quran :

7:142&150,20:29-30,42-46,28:34-35

.