Nabi Yaqub As

Nabi Yaqub as adalah putra Nabi Ishaq as dan ayah dari Nabi Yusuf as. Yaqob menerima wahyu Allah melalui mimpi. Dalam mimpinya itu, diwahyukan bahawa tiada tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dan Allah mewarisi Yaqub as Baitulmaqdis, kehidupan yang bahagia dan kerajaan besar untuk Yaqub as serta keturunannya.

Nabi  Yaqub as  dalam Al-Quran :

2:132-133,136,140,3:84,4:163,6:84,12:6,18,38,19:6,49 21:72,29:27,38:45

.